Special Treats, Street Special

 • Art of streetcombers

  By Edo Dijksterhuis

  J&B are streetcombers. They collect stickers, posters, slogans, shouts and mutterings from public spaces. They incorporate these into artworks that reflect the street and thus life, with all the raw honesty, inequality, incongruity and sometimes ingrained hypocrisy that goes with it. J&B makes installations and sculptures, but also operates in self-developed media such as the garbage bag painting and the grinder drawing. Special Treats, Street Special shows a cross-section of their oeuvre in an appropriate manner: with a disregard for the rules and the dirt of the street under their nails. This is not a book for ón the coffee table, but one that goes right through it.


  J&B zijn straatjutters. Zij verzamelen stickers, posters, slogans, geschreeuw en gemompel uit de openbare ruimte. Die verwerken ze in kunstwerken die de straat en daarmee het leven weerspiegelen, met alle rauwe eerlijkheid, ongelijkheid, ongerijmdheid en soms ingebakken hypocrisie die erbij hoort. J&B maakt installaties en sculpturen, maar opereert ook in zelf ontwikkelde media als het vuilniszakschilderij en de slijptoltekening. Special Treats, Street Special toont een dwarsdoorsnede van hun oeuvre op passende wijze: met lak aan de regels en het vuil van de straat onder de nagels. Dit is geen boek voor óp de koffietafel, maar eentje die er dwars doorheen gaat.

  English
  21 x 29 cm
  184 pages
  Paperback
  ISBN 9789462624146
  € 24,95

 • Article number: 022121
 • 24,95

 • Availability: In stock

Copyright Uitgeverij Waanders & de Kunst | Powered by Lightspeed