Joyce Overheul - Let’s get political

 • Let’s get political

  Het werk van Joyce Overheul (Den Bosch, 1989) gaat over ongelijkheid, seksisme, feminisme, machtsverhoudingen en emancipatie. Wel werkt ze in zachte kleuren, textiel en kralen. Een bewuste keuze: handwerk en textielbewerking zijn eeuwenlang afgedaan als vrouwenhobby, een minderwaardig ambacht binnen de rest van de ‘hoge kunsten’. Het gebruik van textiel, of het handwerken ziet Joyce Overheul dan ook als een daad van verzet tegen de historische ongelijke man-vrouw verhoudingen en de hedendaagse vrouwenhaat.

  De humor en aaibaarheid van haar werk maken het gemakkelijk om je over te geven aan Joyce Overheul, tot je overvallen wordt door de scherpte van haar boodschap, haar priemende blik die dwars door naïviteit en machtswellust heen snijdt. Haar werk is een oproep aan het individu om zich uit te spreken, om conventies en onderdrukking van zich af te schudden. 'Let’s get political' gaat voor Joyce Overheul niet per se om het bekennen van kleur, maar bovenal om wakkere, strijdbare mensen die de heersende macht kritisch bevragen en ondermijnen.

  Joyce Overheul’s work is about inequality, sexism, feminism, power relations and emancipation. No romantic l’art pour l’art for this activist artist. She does work in soft colours, textiles and beads. That cuddliness and humor make it easy to succumb to her art, until you are hit by her sharp, piercing observations. The work of Joyce Overheul is a call to the individual to speak up, to shake off  conventions and oppression. For Joyce Overheul, Let’s get political is  not necessarily about showing your colours, but above all about alert, combative people who critically question and undermine the ruling power.

  Nederlands/Engels
  ISBN 9789462623880
  € 19,95

   

 • Article number: 211012
 • 19,95

 • Availability: In stock

Copyright Uitgeverij Waanders & de Kunst | Powered by Lightspeed